Projekt "Radost z tvorby

Frequently asked questions

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

  1. #demo.question.question2.answer2#
  2. #demo.question.question2.answer3#
  3. #demo.question.question2.answer4#
  4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

  1. #demo.question.question3.answer1#
  2. #demo.question.question3.answer2#
  3. #demo.question.question3.answer3#
  4. #demo.question.question3.answer4#
  5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

Kalendář duše 

Rudolf Steiner

Meditační úvody k týdenním průpovědím v Kalendáři duše Rudolfa Steinera, jsou určeny k individuální meditační práci, kterou „úvody“ nechtějí nahradit, nýbrž jen podnítit. Pokud se jim to podaří, je jejich úkol splněn.

 

STEINER, Rudolf. Kalendář duše. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 1999. ISBN 80-86340-03-1. 

Kalendář duše

23. února – 1. března

Ze světového lůna povstat chce

a zdání smyslů osvěžit chuť k růstu.

Nechť najde sílu mého myšlení

ve zbroji božských sil,

jež mocně žijí v nitru mém.

Když duše prošla svou zimní zkouškou, v níž proti přívalu smyslových dojmů, hrozících utlumit její vnitřní světlo, postavila silou své vůle vzpomínku na duchovní zrození, je nyní připravena na další zážitek.

Zima se pomalu chýlí ke konci a příroda vstupuje do předjaří. Země je sice ještě ztuhlá, avšak pod mrazivým příkrovem se všude probouzí tajemně nový život. To cítí duše i ve svých schránách, především ve smyslové sféře, jíž do ní neustále proudí vnější svět.

Probouzení nového života je provázeno slastným pocitem růstu, jenž naplňuje okolní přírodu a je vyciťován spoluprožívající duší. Radost z dění, z vlastního vývoje, osvěžuje smyslové zdání a dává barvám, zvukům a vůním jejich sytost a zářivost.

Každá slast nese v sobě tendenci k rozplývání, rozpouštění, k usínání bdělého vědomí já. Duše, jež obstála v předchozí zkoušce, je však schopna tuto tendenci vyrovnat zpevňující silou myšlení – nikoliv ovšem každodenního myšlení vázaného na smysly, nýbrž myšlení naplněného moudrostí vyššího já a vyzbrojeného božskými silami éterného těla – silami, jež dosud mocně žijí ve vlastním nitru. V nitru, do něhož duše sestoupila uprostřed zimy, aby načerpala sílu k svému novému setkávání se světem, k svému novému vývoji.

Duše si uvědomila, že stále mocněji vyvstávající smyslových dojmů, jimiž se do ní vlévá vnější svět, musí čelit jen silou myšlení, kterou získala duchovním zrozením. Myšlenkovou moví může prozářit závoj smyslů až k duchovní skutečnosti.

Se stoupajícím sluncem vystupuje však vnější svět se stále větší důrazností a vystavuje tak duši další, v průběhu roku již čtvrté zkoušce. V kvadrantu varování a napomenutí, jímž duše prochází v každém ročním období (7.,20.,33.) a vyrovnává se střídavě s nebezpečím luciferského svodu nebo ahrimanského zakletí, stojí nyní před zimní zkouškou. Ve smyslovém světě působí ahrimanské mocnosti, hrozící, že duši přemohou, ohluší a odejmou jí její vrozenou sílu.

Proti této hrozbě může vzývat jen sílu vzpomínky na onen světelný zážitek na přelomu roku - sílu, kterou čerpá z duchovních hlubin éterného těla - neboť v životním tabló éterného těla se zrcadlí všechen obsah jejího vědomí.

Jen vzpomínkou, čerpanou z této sféry, je možno posílit slábnoucí schopnost zřivého myšlení - zření jež je možno nyní udržet jen silou vůle, která těsně souvisí se schopností vzpomínání.

To nám připomíná i průpověď Základního kamene, když právě v oblasti chtění vyzývá duši k cvičení duchovního vzpomínání.

Průpověď tohoto týdne zapadá do období karnevalu, v němž si lidé od dávných dob nasazovali masky, často démonické podoby, aby si připomněli, jaké síly se staví mezi lidskou duši a vnější svět, a aby se nedali oklamat maskou smyslového zdání, zakrývající pravou skutečnost. To budiž v této době i napomenutím pro nás.

Kalendář duše

16. – 22. února

Svět hrozí, že omámí

vrozenou sílu duše;

teď vystup ty, ó vzpomínko,

zářivě z hlubin duchovních

a zesil moje zření,

jež pouze silou vůle

se může samo udržet.