Za symbolickou cenu 5 Kč nabízíme zájemcům útlou brožurku, ve které se dočtou o Obci křesťanů a zejména o jednotlivých svátostech.

 

Autorem brožurky je Johannes Lenz (20.4.1927 – 19.10.2020), člověk, který byl v srdci spojený s Prahou a s námi všemi — byl synem zakladatele naší Obce křesťanů, faráře Eduarda Lenze.

 

Johannes Lenz se narodil v Praze. Před válkou se svými sourozenci navštěvoval waldorfskou školu v Drážďanech. Po studiu na obnoveném kněžském semináři přijal 12. března 1955 ve Stuttgartu kněžské svěcení. Jako farář působil v Mnichově, kde k jeho farníkům patřily mimo jiné i známé osobnosti jako například Margareta Morgensternová, Michael Ende a Heinz Rühmann. Později působil řadu let v nejužším vedení Obce křesťanů. Po celý život udržoval kontakty do svého rodného města a na počátku devadesátých let mimo jiné významně přispěl k tomu, že jsme mohli koupit náš Modrý dům.

 

Obsah brožury:

 

 • Předmluva

 • Svátosti

 • Křest

 • Křest z nouze

 • Nedělní obřad pro děti

 • Svátost posvěcení mládí (konfirmace)

 • Obřad posvěcení člověka

 • Zpověď

 • Sňatek

 • Kněžské svěcení

 • Svátost pomazání

 • Pohřební slavnost

 • Obřad za zemřelé

 • Pohřeb dítěte

 • Evangelium

 • Vyznání – Krédo

 • Náboženská výuka

 • Literatura a ediční činnost

 • O sociálním působení

 • Výstavba a členění

 • Členství

 • Založení a dějiny

 • Hospodářská struktura

 • O autorovi

 • Adresy, informace

 

 

Johannes Lenz: Obec křesťanů

5,00 KčCena