Autor Jan Dostal podává v knize poněkud jiný pohled na dějiny hudby. Především hledá červenou nit spojující jednotlivé epochy vývoje hudby. Ukazuje, jak hudba jako původně dar nebes a bohů zvolna sestupuje na zemi a stává se veskrze lidskou záležitostí. Vše dokumentuje řadou hudebních ukázek z jednotlivých epoch a od jednotlivých komponistů. V závěru se zamýšlí nad dalšími perspektivami vývoje hudby a možnostmi jejího využití v pedagogice, liturgii atd. – k lidskému vzdělání i povznesení.

 

Jan Dostal (1920–2015) byl český hudební pedagog, anthroposof a kněz Obce křesťanů, v níž jako farář působil v letech 1947–1951. Po jejím zákazu gottwaldovským režimem vystřídal různá zaměstnání. Působil pod pseudonymem Pavel Křišťan. V letech 2005–2007 byl ředitelem Anthroposofické společnosti. Je autorem řady knih s duchovní tematikou a mnoha překladů z němčiny a angličtiny.

 

Ve spolupráci se společností Gloria Dei vydalo v roce 2019 nakladatelství Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu. Z německého originálu Musikgeschichte einmal anders vydaného nakladatelstvím Triskel Verlag, Basilej 2009 přeložil Radomil Hradil. Odborná redakce Jitka Koželuhová. Odborná spolupráce Světlana Kloučková a Jiří Váca. Jazyková redakce Radmila Janečková. Obálka a sazba Petr Jančík.

Jan Dostal: Dějiny hudby tentokrát trochu jinak

210,00 KčCena