S myšlenkovým základem, který spočívá v poznání tajemství kompozice, odhaluje Emil Bock pozoruhodným způsobem běh a proměny roku prožívaného ve spojitosti s prožitkem Obřadu posvěcení člověka (bohoslužby Obce křesťanů). Svátostný život a správné prožívání ročních liturgických období otevírá člověku přístup k současnému, v éterné podobě přítomnému Kristu, který jako Pán života, Pán lidských osudů a Pán země a živlů přináší nové, nebeské síly na zem, aby lidé mohli pokročit ve vývoji vědomí.

 

Emil Bock (1895–1959) byl spisovatel, teolog a spoluzakladatel Obce křesťanů. Na celou třetinu svého života byl také jejím nejvyšším duchovním správcem. Ve svých přednáškách, knihách a článcích novým pohledem nahlížel na dějiny spásy. Předkládal objevné komentáře ke Starému i Novému zákonu a pracoval na vlastním studijním překladu Nového zákona do němčiny. 

 

Z článků, které Emil Bock psal do časopisu Die Christengemeinschaft (periodikum Obce křesťanů), byla po jeho smrti v roce 1962 vydána kniha s názvem Kruh ročních svátků. Nyní máte možnost zakoupit si její první české vydání (a vůbec první české knižní vydání jakéhokoliv díla E. Bocka).

 

Ve spolupráci s Obcí křesťanů v České republice vydalo v roce 2021 nakladatelství Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu. Z německého originálu Der Kreis der Jahresfeste vydaného nakladatelstvím Urachhaus, Stuttgart 1981 (5. vyd. 1992) přeložil Radomil Hradil. Jazyková redakce Mária Schwingerová. Odborná a jazyková spolupráce Stanislava Veselková. Sazba a obálka Tomáš Adamec.

Emil Bock: Kruh ročních svátků

300,00 KčCena