IMG_20200416_134612.jpg

E-shop Obce křesťanů 2021

Vítejte na stránkách našeho nového
e-shopu, který slouží k finanční podpoře Obce křesťanů.

 
Milí přátelé, prodej zboží na e-shopu je PŘERUŠEN!
Opětovný prodej bude spuštěn na našich nových webových stránkách, které pro vás připravujeme.
Děkujeme za pochopení.

 

Výzva pro naše přátele a příznivce!

    Máte zajímavý nápad na nový produkt do e-shopu Obce křesťanů? Či znáte někoho, kdo jej dokáže realizovat s naším logem? Máte jiné připomínky či návrhy k vylepšení e-shopu? Neváhejte nás kontaktovat!

Život s evangeliem

 

Co je to zmrtvýchvstání?

Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.

                                                                                                                                                                                   Jan 20,25

Čím by byla radost Velikonoční neděle bez utrpení Velkého pátku? Zmrtvýchvstání nevymaže Ježíšovu smrt a ani smrt samu. Naopak nese nový život, který začal zmrtvýchvstáním, v ranách stopy utrpení. Proto bylo pro církev od počátku tak důležité připomínat události, které vedly ke smrti na kříži. Tyto události tvoří velkou část evangelia.
Také zmrtvýchvstání, které začíná v lůně Země bez lidské spoluúčasti, žije dál v této láskyplné vzpomínce na utrpení a smrt. Již samo slovo „vzpomínka“ naznačuje, že to, na co vzpomínáme, zpřítomňujeme ve svých myšlenkách – že se z toho stává součást našeho vnitřního života.

V srdci Obřadu posvěcení člověka prožíváme počátek vlastního proměňování uvozený slovy, která upomínají na Kristovu bolestnou smrt. Život Zmrtvýchvstalého, který přijímáme při přijímání, má svůj původ v Jeho utrpení.

Tom Ravetz, duchovní správce v Obci křesťanů, Velká Británie

Přeložil Tomáš Boněk